Tin tức
  • Trang chủ / Tin tức
  • Thứ ba, 08/04/2014
    Ngày 15/4/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng 63 Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
    Thứ ba, 08/04/2014
    Ngày 2/4, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lễ công bố Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030
    SẢN PHẦM MỚI