Tin tức
  • Trang chủ / Tin tức
  • Thứ năm, 20/03/2014
    Thành phố Hà Nội sẽ tiến hành triển khai rộng khắp chương trình "Hạn chế sử dụng túi nylon vì môi trường" và khuyến khích người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm thay thế. Túi nylon tự hủy chính là một trong những sản phẩm đó
    Thứ ba, 07/01/2014
    Sản phẩm thân thiện môi trường hay còn gọi là sản phẩm XANH Cũng như câu hỏi đặt ra cho các doanh nghiệp đang sản xuất trực tiếp và đang sử dụng các sản phẩm liên quan hay người tiêu dùng vẫn trăn trở những sản phẩm nào là sản phẩm xanh?
    SẢN PHẦM MỚI